Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Επείγον! NEA ενημέρωση σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (τ.Α’ 167) λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τα έγγραφα (ΦΕΚ, εγκύκλιος, έντυπα αιτήσεων κλπ.) που υπάρχουν στη
διεύθυνση 
http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/kin_mob/kin_mob_info_7.csp?tabId=2&lcmenuId= προκειμένου να καταθέσουναυτοπροσώπως στις Δ/νσεις Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την μετάταξή τους, έως 13/01/2014.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 27510 27216 (Γόγολα Αγγελική, Βελέντζας Αλέξανδρος) και 27520 26582 (Κακούρου Μαρίνα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου